Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije '5th Thrill Blues Festival' od 01.srpnja do 03. srpnja 2022.godine.

10.06.2022.

I. Opći uvjeti

Turistička zajednica grada Trilja i Grad Trilj organizatori su manifestacije ,,5th Thrill Blues Festival”. Grad Trilj raspisuje Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja ‘’5 th Thrill Blues Festival’’ od 01.srpnja do 03. srpnja 2022. godine.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije ‘’5 th Thrill Blues Festival’’

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe — državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju propisane uvjete Zakona o ugostiteljstvu i koje su podmirile sve obveze prema TZ grada Trilja i Gradu Trilju.

II. Predmet nadmetanja

Predmet nadmetanja su 2 lokacije za ugostiteljski šank. Početna cijena zakupa za 1 lokaciju za trajanje cijele manifestacije je 10.000,00 kn.

 1. Vrijeme održavanja manifestacije: od 01. srpnja do 03. srpnja 2022.g.
 2. Mjesto održavanja : Gradski park Trilj
 3. Program: održavanje manifestacije ‘’5 th Thrill Blues Festival’’.

Raspored programa:

01. srpnja 2022.g. (petak)

 • 11:00 - Blues at school s Pop rock školom – Osnovna škola Trilj
 • 18:00 - Blues likovna izložba - Danuta Matysik (Poland) – Gradsko kino, Trilj
 • 18:30 - Blues dokumentarac “Sonnyboy iz Stubničke Slatine“ –Gradski park, Trilj
 • 19:30 - Koncert akustik izvođača – Pozornica B – Gradski park, Trilj
  Charlie & Bell Blues Expirience (Cro)
  Dik Banovich (Usa)
  Lou & Meg (Ita/Usa)
 • 22:00 - Promocija blues autobiografije „Manchester Evening Blues“ Norman Beakera – Pozornica B – Gradski park, Trilj
 • 22:20 - Welcome Jam– pozornica B – Gradski park, Trilj

02. srpnja 2022.g. (subota)

 • 18:30 – Početak glazbenog dijela festivala gdje nastupaju sljedeći izvođači:
  D´Bluz
  4 Hombres & Flowery (+ promocija albuma)
  Odin S and the band
  Thrill all stars feat. Mike Vernon (Cro/Uk)
  Ralph De Jongh (Ned)
  Barry Finnerty Superbad Funk Machine (Usa/Ita)
  Norman Beaker trio (Uk/Cro)
  Gisele Jackson & Raphael Wressnig Soul Gift Band (Usa/Aus)
  Glavna pozornica - gradski park, Trilj

03. srpnja 2022.g (nedjelja)

Večer utrke - 7K BLUES RUN - pozornica B

 • 16:30 – 18:30 - podizanje startnih brojeva i startnih paketa
 • 19:00 - START utrke
 • 20:00 - CILJ utrke
 • 20:00 Blues Rock koncert – nastupaju:
  Ozon
  Raptor
  Vedran Božić & Rock Masters

III. Uvjeti

Uvjeti koje mora ispuniti ponuditelj:

 1. Najam, prijevoz, montaža i demontaža šanka za pružanje ugostiteljske usluge u Gradskom parku Trilj i ostalog (sva potrebna oprema, dekoracija, zadovoljenje sigurnosnih i svih ostalih zakonskih odredbi ishođenjem svih potrebnih dozvola, osiguranja i potrebnih suglasnosti),
 2. Osiguravanje svih tehničkih, kadrovskih i higijenskih uvjeta za pružanje ugostiteljske usluge prema važećim propisima, opremiti šank sa potrebnim aparatima, isključiva upotreba jednokratnih čaša i ambalaže,
 3. U slučaju nadopunjavanja prostora oko lokacije stolovima, dozvoljeno je korištenje isključivo visokih (barskih) stolova,
 4. Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti obavezno koristiti kasu i izdavati račune,
 5. Zabranjeno puštanje glazbe u vrijeme organiziranih događanja u sklopu manifestacije,
 6. Montirati šank i svu opremu najkasnije 30. lipnja do 18:00,
 7. Po završetku manifestacije, a najkasnije do 05.srpnja demontirati i odvesti šank i prateći sadržaj, te prostor ostaviti u prvobitnom stanju,
 8. Održavati čistoću lokacije i odlagati otpad na za to predviđena mjesta,
 9. Pridržavati se svih epidemioloških mjera.

IV. Organizator manifestacije

Organizator manifestacije se obvezuje da će:

 1. osigurati nesmetan pristup za postavljanje opreme,
 2. osigurati priključak za električnu energiju,
 3. podmiriti trošak električne energije,
 4. ishoditi potrebnu dozvolu od MUP-a ( prijava javnog okupljanja),
 5. organizirati zaštitarsku službu (nadzor 24 sata),
 6. osigurati predviđene kante za odvajanje otpada.

V. Način provođenja javnog poziva

Iskazivanje interesa za Javni poziv se provodi podnošenjem pisanih ponuda.

Jedna ponuda se šalje za jednu lokaciju. Isti ponuditelj može se natjecati za obje lokacije, slanjem odvojenih ponuda za svaku lokaciju. Lokacije se daju u zakup isključivo za vrijeme trajanja cijele manifestacije (3 dana).

Početna (minimalna) cijena za 1 lokaciju je 10.000,00 kn.

VI. Sadržaj i način podnošenja ponuda

Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se dostavljaju, u zatvorenim omotnicama s naznakom "Ne otvaraj — Ponuda za Javni poziv“ na adresu Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj zaključno na dan 20. lipnja 2022. g. do 14:00.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

 1. Ime i prezime ponuditelja i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontakt podacima (e-mail, telefon, mobitel),
 2. Iznos ponude,
 3. Za pravne osobe: preslika važećeg rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavijanje djelatnosti za koju se natječe, ne starije od 30 dana,
 4. Za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe, ne starija od 30 dana,
 5. Potvrdu o nepostojanju duga prema: Gradu Trilju i Turističkoj zajednica grada Trilja,
 6. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

VII. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Ponude koje su nepravovremene, nepotpune i nejasne se neće razmatrati.

Ponude ocjenjuje povjerenstvo za provedbu javnog poziva imenovano od strane Grada Trilja. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u Javnom pozivu je najviši ponuđeni iznos. U slučaju istog ponuđenog iznosa, prihvatit će se ranije zaprimljena ponuda.

VIII. Objava rezultata javnog poziva

Ovaj Javni poziv će se objaviti na Oglasnoj ploči Grada Trilja , web stranicama Grada Trilja i TZ grada Trilja. Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti Grad Trilj.

Rezultati Javnog poziva će biti poznati 21.lipnja 2022. godine.

Obavijest o rezultatima će biti dostavljena svim sudionicima pisanim putem u roku od 2 dana od dana donošenja istog bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Odabrani ponuditelji su dužni dostaviti dokaz o uplaćenoj cjelokupnoj ponudi 2 dana nakon primitka rješenja o korištenju javne površine, u protivnom se raskida ugovor i nudi se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

U slučaju otkazivanja manifestacije, uplaćena ponuda se vraća ponuditelju u cjelokupnom iznosu. Organizator zadržava pravo odbacivanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.