Flora i Fauna

Flora

Više od pola površine Kamešnice prekriveno je travnjacima. Nekoliko ih je tipova, a iznimno su bogati biljnim vrstama. Suhi kontinentalni travnjaci razvijeni su na manjim visinama i važni su lokaliteti za kaćune (porodica orhideja), pretplaninski i planinski vapnenački travnjaci ili rudine obrastaju najviše površine Kamešnice, a sadrže važne endemične biljne vrste ili zaštićene vrste, dok vlažni travnjaci na krškim poljima također imaju neke od zaštićenih i endemičnih biljnih svojti.

Tu spadaju:

 • Kockavica
 • Dalmatinsko zvonce
 • Jadranska perunika
 • Klekovina ili krivulj
 • Sunovrat ili narcis
 • Skopolijeva gušarka
 • Modra sasa

Fauna

Sisavci

Gorski prostori Kamešnice pružaju dobre životne uvjete velikim kopnenim predatorima, a činjenica da se na Kamešnici susreću sve tri vrste velikih zvijeri (red Carnivora) koje žive u Europi: smeđi medvjed, sivi vuk i eurazijski ris, riječito govori o stupnju očuvanosti hrvatske prirode općenito o značenju gorja Kamešnice u sustavu europskih prirodnih staništa.

Kuna bjelica

Tu spadaju:

 • Dinarski voluhar
 • Zec
 • Lisica
 • Jazavac
 • Divlja svinja
 • Sivi vuk
 • Smeđi medvjed
 • Divlja mačka
 • Kuna bjelica

Herpetologija

Herpetofauna na prostoru Trilja uključuje petnaestak vrsta guštera, zmija i vodozemaca, od kojih su neke svojte ugrožene uglavnom zbog sužavanja ili degradacije njihovih specifičnih staništa. Triljski dio Kamešnice je stanište ugroženih vrsta: planinskog žutokruga, mosorske guštarice i čovječje ribice.

Poskok

Tu spadaju:

 • Čovječja ribica
 • Krška gušterica
 • Šara poljarica
 • Bjelouška
 • Poskok
 • Smeđa krastača
 • Pjegavi daždevnjak
 • Blavor

Kukci

Relativno dobro očuvana, prostrana i raznovrsna staništa Kamešnice i donjeg toka Cetine, utočišta su mnogim vrstama beskralježnjaka čiji je životni prostor, zbog specifičnih uvjeta koje traže, u europskim okvirima ugrožen, a mnogi su od njih endemični i uvršteni na Crvenom popisu (neke vrste tulara, vretenaca, obalčara, ravnokrilaca i dr.).

Posebnu grupu čine beskralježnjaci koji žive u špiljama i jamama. Njihova biologija nije dovoljno poznata, no zaštićeni su zajedno sa špiljskim kralježnjacima kao speleofauna u cijelini.

Danje paunče

Tu spadaju:

 • Dalmatinski okaš
 • Danje paunče
 • Lastin rep
 • Stršljen
 • Velika četveropjega cvilidreta
 • Jelenak
 • Bumbar
 • Alpinska strizibuba

Ptice

Triljski prostor pruža izvorne životne uvjete nemalom broju vrsta ptica koje su proglašene europski ugroženima, a riječ je o tridesetak vsta koje se sreću na širem obuhvatu cetinskog područja. Ovaj duboko kopneni dalmatinski kutak posljednje je pribježište nekolicini koje se, unutar hrvatskih granica, gnijezde jedino tu i nigdje više. Stoga su te malobrojne populacije zaštićene, ne samo državnim i međunarodnim aktima o zaštiti ptica, već i onima o zaštiti njihovih staništa.

Carduelis

Tu spadaju:

 • Brljak ili vodenkos
 • Crnoprugasti trstenjak
 • Sova ušara
 • Češljugar
 • Vjetruša

Ribe

Premda slatke vode predstavljaju tek mali postotak ukupne vodene površine, jedna trećina svih riba primarno su slatkovodne vrste. Do danas je opisano oko 10 000 vrsta slatkovodnih riba, a svake godine otkrije se oko 200 novih vrsta. Europska ihtiofauna broji oko 316 vrsta slatkovodnih riba, a smanjenje njene raznolikosti posljedica je ledenih doba.

Sve riblje vrste koje žive u slatkim vodama u Hrvatskoj pripadaju razredu Actinopterygii (zrakoperke) i redovima Chondrostei (štitonoše) i Teleostei (prave koštunjače). U Hrvatskoj nalazimo oko 150 vrsta slatkovodnih riba raspoređenih u 29 porodica, te 15 redova.

Pastrva

Tu spadaju:

 • Ilirski klen
 • Cetinska ukliva
 • Potočna pastrva
 • Cetinski vijun
 • Oštrulj
 • Podbil

Izvor: Medpaths

Novosti

 • 27. rujna 2018.

  Turistička zajednice grada Trilja objavljuje JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti do 11.10.2018. godine. Prijave se podnose osobno ili poštom u Turistički ured Turističke zajednice grada Trilja, Kralja Tomislava 1a, 21240 Trilj, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, ili na e-mail...

 • 17. srpnja 2018.

  U organizaciji Grada Trilja 20. srpnja 2018. s početkom u 21 sat u Gradskom parku Trilj premijerno će se prikazati novi program ''Ideju regruti'' Ansamla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO. Svi zaljubljenici u ples i bogatstvo kulturne baštine imati će priliku prisustvovati premijernom prikazivanju novog programa...

Obavijesti

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.