Flora i Fauna

Flora

Više od pola površine Kamešnice prekriveno je travnjacima. Nekoliko ih je tipova, a iznimno su bogati biljnim vrstama. Suhi kontinentalni travnjaci razvijeni su na manjim visinama i važni su lokaliteti za kaćune (porodica orhideja), pretplaninski i planinski vapnenački travnjaci ili rudine obrastaju najviše površine Kamešnice, a sadrže važne endemične biljne vrste ili zaštićene vrste, dok vlažni travnjaci na krškim poljima također imaju neke od zaštićenih i endemičnih biljnih svojti.

Tu spadaju:

 • Kockavica
 • Dalmatinsko zvonce
 • Jadranska perunika
 • Klekovina ili krivulj
 • Sunovrat ili narcis
 • Skopolijeva gušarka
 • Modra sasa

Fauna

Sisavci

Gorski prostori Kamešnice pružaju dobre životne uvjete velikim kopnenim predatorima, a činjenica da se na Kamešnici susreću sve tri vrste velikih zvijeri (red Carnivora) koje žive u Europi: smeđi medvjed, sivi vuk i eurazijski ris, riječito govori o stupnju očuvanosti hrvatske prirode općenito o značenju gorja Kamešnice u sustavu europskih prirodnih staništa.

Kuna bjelica

Tu spadaju:

 • Dinarski voluhar
 • Zec
 • Lisica
 • Jazavac
 • Divlja svinja
 • Sivi vuk
 • Smeđi medvjed
 • Divlja mačka
 • Kuna bjelica

Herpetologija

Herpetofauna na prostoru Trilja uključuje petnaestak vrsta guštera, zmija i vodozemaca, od kojih su neke svojte ugrožene uglavnom zbog sužavanja ili degradacije njihovih specifičnih staništa. Triljski dio Kamešnice je stanište ugroženih vrsta: planinskog žutokruga, mosorske guštarice i čovječje ribice.

Poskok

Tu spadaju:

 • Čovječja ribica
 • Krška gušterica
 • Šara poljarica
 • Bjelouška
 • Poskok
 • Smeđa krastača
 • Pjegavi daždevnjak
 • Blavor

Kukci

Relativno dobro očuvana, prostrana i raznovrsna staništa Kamešnice i donjeg toka Cetine, utočišta su mnogim vrstama beskralježnjaka čiji je životni prostor, zbog specifičnih uvjeta koje traže, u europskim okvirima ugrožen, a mnogi su od njih endemični i uvršteni na Crvenom popisu (neke vrste tulara, vretenaca, obalčara, ravnokrilaca i dr.).

Posebnu grupu čine beskralježnjaci koji žive u špiljama i jamama. Njihova biologija nije dovoljno poznata, no zaštićeni su zajedno sa špiljskim kralježnjacima kao speleofauna u cijelini.

Danje paunče

Tu spadaju:

 • Dalmatinski okaš
 • Danje paunče
 • Lastin rep
 • Stršljen
 • Velika četveropjega cvilidreta
 • Jelenak
 • Bumbar
 • Alpinska strizibuba

Ptice

Triljski prostor pruža izvorne životne uvjete nemalom broju vrsta ptica koje su proglašene europski ugroženima, a riječ je o tridesetak vsta koje se sreću na širem obuhvatu cetinskog područja. Ovaj duboko kopneni dalmatinski kutak posljednje je pribježište nekolicini koje se, unutar hrvatskih granica, gnijezde jedino tu i nigdje više. Stoga su te malobrojne populacije zaštićene, ne samo državnim i međunarodnim aktima o zaštiti ptica, već i onima o zaštiti njihovih staništa.

Carduelis

Tu spadaju:

 • Brljak ili vodenkos
 • Crnoprugasti trstenjak
 • Sova ušara
 • Češljugar
 • Vjetruša

Ribe

Premda slatke vode predstavljaju tek mali postotak ukupne vodene površine, jedna trećina svih riba primarno su slatkovodne vrste. Do danas je opisano oko 10 000 vrsta slatkovodnih riba, a svake godine otkrije se oko 200 novih vrsta. Europska ihtiofauna broji oko 316 vrsta slatkovodnih riba, a smanjenje njene raznolikosti posljedica je ledenih doba.

Sve riblje vrste koje žive u slatkim vodama u Hrvatskoj pripadaju razredu Actinopterygii (zrakoperke) i redovima Chondrostei (štitonoše) i Teleostei (prave koštunjače). U Hrvatskoj nalazimo oko 150 vrsta slatkovodnih riba raspoređenih u 29 porodica, te 15 redova.

Pastrva

Tu spadaju:

 • Ilirski klen
 • Cetinska ukliva
 • Potočna pastrva
 • Cetinski vijun
 • Oštrulj
 • Podbil

Izvor: Medpaths

Novosti

 • 23. studenog 2022.

  U organizaciji Turističke zajednice grada Trilja i Grada Trilja održat će se  ''Advent u Trilju'' u vremenskom periodu od 25.11.2022. do 06.01.2023. u gradskom parku Trilj.

 • 10. lipnja 2022.

  U organizaciji Grada Trilja i Turističke zajednice grada Trilja 25. lipnja 2022. s početkom u 21:00 sat u Gradskom parku Trilj održati će se plesni koncert Ansamla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO. Svi zaljubljenici u ples i bogatstvo kulturne baštine imati će priliku vidjeti neke...

Obavijesti

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.